พูดคุย สอบถาม ปรึกษาปัญหา

ของสัตว์เลี้ยงกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากทีม OSDCO

ตั้งคำถาม

คำถามล่าสุด

น้องไม่มีแรงและอึไม่ได้ค่ะ

ถามเมื่อ 9 มิ.ย. 2560
2 376
Bebim

มีตุ่มขึ้นบริเวณผิวหนัง

ถามเมื่อ 8 มิ.ย. 2560
1 589
วัชรพงษ์

หายใจติดขัด

ถามเมื่อ 27 พ.ค. 2560
2 464
ประภาพรรณ
รัตนาภรณ์

Pages: Prev. 1 ... 284 285 286 287 288 ... 290 Next
ตั้งคำถามปรึกษาหมอ
เครื่องหมายแสดงคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ตรวจสอบโดย ทีมงาน OSDCO
Top