อาจารย์หมอซัน

อ.ดร.น.สพ. ถิรวุฒิ คงตาทราย

PhD
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

เคยเป็นสัตวแพทย์ประจำแผนกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และแผนกสัตว์ป่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบปริญญาเอก ที่ Ghent University ประเทศเบลเยียม

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ ภาควิชาคลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความถนัดเฉพาะทาง

อายุรกรรม, ไต

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
Top