หมอกิ๊ฟ

สพ.ญ. วริสรา ติษยางกูร

DVM
หัวหน้าหน่วย ทันตกรรม และศัลยกรรมช่องปาก และ หัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

คุณหมอเฉพาะทางด้านทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก และงานศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

ความถนัดเฉพาะทาง

ศัลยกรรม

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัขและแมว
Top