หมอเลอเพ็ญ

สพ.ญ. เลอเพ็ญ ดวงแก้ว

ปริญญาโท ที่ University of Minnesota ในสาขา Small Animal Dermatolgy จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยโรคผิวหนัง ร.พ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน และเป็นสัตวแพทย์ประจำคลีนิคผิวหนังที่ ร.พ.สัตว์ สัตวแพทย์ 4

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 44
- ปริญญาโท ที่ University of Minnesota ในสาขา Small Animal Dermatolgy ในปี 1997
- ในปี1998 สอบผ่าน ECFVG Certification ได้ใบประกอบการบำบัดโรคสัตว์ในอเมริกา และเริ่มทำงานกับ Banfield Pet Hospital ตั้งแต่ ปี 1998-2002
- ในปี 2002-2014 และเป็นเจ้าของกิจการ Banfield Pet Hospital ที่ Joliet รัฐ Illinois จากนั้นเริ่มโครงการ Alternative route veterinary dermatology กับ Asian college of veterinary dermatology ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014

ความถนัดเฉพาะทาง

ผิวหนัง

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัขและแมว
Top