อาจารย์หมอเก๋

ผศ. น.สพ. ดร. กัมปนาท สุนทรวิภาต

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ ปี 2538 Ph.D in Small animal surgery, orthopedic and radiology. FVL, VFU ,Czech republic
ภาควิชาศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ ปี 2538
Ph.D in Small animal surgery, orthopedic and radiology. FVL, VFU ,Czech republic
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ความถนัดเฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประเภทสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำได้

สุนัข และแมว
Top