งานสัมมนาออนไลน์ “Veterinary Ophthalmology Approach”

119

20 เมษายน 2565 | เวลา: 13.30 - 16.30 น.
สถานที่: Zoom Meeting
งานสัมมนาออนไลน์ “Veterinary Ophthalmology Approach”
สัมมนาออนไลน์ฟรี❗ สำหรับคุณหมอ พร้อมรับ CE ไปเลย❗ ไขข้อสงสัยกับโรคตาและการเลือกใช้ยาให้เหมาะสม ในสุนัขและแมว

20 เม.ย.นี้  เตรียมพบกับ สัมมนาวิชาการออนไลน์ฟรี❗ แถม CE❗ LIVE ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ

“Veterinary Ophthalmology Approach”

บรรยายโดย อ.ดร.สพ.ญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ZOOM LIVE
- วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
- เวลา 13:30-16:30น.
- พร้อมรับคะแนน CE
- ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาสำหรับสัตวแพทย์เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันเลยย

https://bit.ly/VeteicynWebinar3

(สิ้นสุดลงทะเบียนวันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 24:00น.)