สิ่งที่เราต้องระวังเมื่อเลี้ยงน้องหมาเหล่านี้

2 พ.ย. 2560 5544

          น้องหมาแต่ละสายพันธุ์เกิดจากการผสมสุนัขในสายเดียวกันหรือสุนัขที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลที่ตามมาคือเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม ลักษณะของสุนัขที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของสุนัขตามมา ยกตัวอย่างเช่น

 

น้องหมา Bull dog หรือ Chihuahua 

         มีขนาดหัวที่โตเมื่อเทียบกับขนาดตัว ผลที่ตามมาคือ สุนัขเหล่านี้มักมีปัญหาคลอดยากเนื่องจากหัวลูกสุนัขที่โตไม่สามารถผ่านช่องคลอดออกมาได้ ต้องทำการผ่าคลอด รูปหน้าสั้นส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจน้องหมา Duchshund 

จะมีส่วนหลังที่ยาวมากมักพบความผิดปกติที่กระดูกสันหลังเกิดอัมพาตหรือเดินไม่ได้ สุนัขพันธุ์ German Shepherd 

จะมีส่วนแนวขาหลังที่ลาดเอียงทำให้เกิดความผิดปกติของข้อสะโพกสุนัขพันธุ์ Boxer 

เนื่องจากมีจมูกสั้นทำให้มักพบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ กรามมักสบกันผิดรูปทำให้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหารบางครั้งลักษณะที่ต้องการอาจไม่เร็วทันใจมนุษย์ เช่นต้องการหางสั้นหรือหูตั้ง จึงมีการตัดใบหูหรือตัดหางเกิดขึ้น การตัดหางทำในขณะที่ลูกสุนัขยังมีอายุน้อย ภายใน 1 สัปดาห์หลังคลอดโดยไม่มีการวางยาสลบ เพราะเข้าใจว่าระบบประสาทในช่วงนี้ยังเจริญไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันในหลายๆประเทศไม่ยอมรับหรือมีกฎข้อห้ามแล้วนะจ๊ะ

ทีมงานสัตวแพทย์จาก OSDCO Communityร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)
Top