ธวัชชัย

การฉีดวัคซีนหัดแมว จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลงมั้ย

ถามเมื่อ 8 ม.ค. 2562 49
ไปฉีดวัคซีนหัดแมวมา แมวเป็นไขสูงมากครับ เป็นพอไปตรวจที่โรงพยาบาล กับพบว่าแมวมีเกล็ดเลือดต่ำ จึงอย่ากทราบว่าการฉีดวัคซีนประเภทนี้จะทำให้ แมว มีเกล็ดเลือดที่ตำหรือไม่

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top