Nattaya

น้องแมวไม่ทานอาหาร นอนอย่างเดียว

ถามเมื่อ 1 ธ.ค. 2562 32
น้องแมวที่บ้าน ไม่มีแรง ไม่กินอาหาร มีอาการซึม นอนอย่างเดียว มีน้ำมูกเล็กน้อย เท้าเย็น หูไม่ค่อยเย็น ปัสสาวะรดที่นอน อยากทราบว่าน้องเป็นไข้หรือเป็นอะไรคะ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top