Waranya

แมวโดนอะไรก้ดที่เท้าหน้าค่ะเป็นแผลลึกบวมมาค่ะ

ถามเมื่อ 13 ก.พ. 2563 6
เดินต้องค่ อยๆเขย่งใช้เท้าเดินเหมือนทุกทีไม่ได้เเผลลึกมากมีอาการบวมทั้งเท้าเลยบวมมากๆ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top