Thodsapon

ผิวหนังแมวเป็นอะไรคับ

ถามเมื่อ 14 ก.พ. 2563 11
ผิวหนังแมวเป็นอะไรคับ อาการแมวชอบเลียตรงที่เป็น ไม่รู้ไปโดนอะไรมา เปนมา2-3วัน คับ เปนแมวที่ค่ายทหาร เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆ จะพาไปหาหมอ ก็ลาไม่ได้ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top