ปุ๋มปิ๋ม

ถ้าสุนัขเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วมีการแพร่กระจายไปตามบริเวณตัวแล้ว มีแนวทางการรักษาอย่างไรค่ะ

ถามเมื่อ 8 ม.ค. 2562 40
มีแผลตามตัว

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top