สุภัชชา

บีเกิ้ลอายุประมาณ1เดือน18วัน

ถามเมื่อ 1 ธ.ค. 2562 28
หลังจากกินน้ำจะมีอาการไอเกิดจากอะไรมีวิธี
แก้ไขอย่างไรคะ
ปล.กินน้ำจากจาน

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top