Nattarika

น้องอายุ3เดือนเพิ่งไปฉีดวัคซีนรอบ2 กลับมาบ้านฉี่เป็นสีแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะ

ถามเมื่อ 12 ธ.ค. 2562 44
น้องอายุ3เดือนเพิ่งไปฉีดวัคซีนรอบ2 กลับมาบ้านฉี่เป็นสีแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะ น้องอายุ3เดือนเพิ่งไปฉีดวัคซีนรอบ2 กลับมาบ้านฉี่เป็นสีแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top