Supakrit

สุนัขมีอาการจามเป็นเลือดออกมา

ถามเมื่อ 24 ธ.ค. 2562 95
สวัสดีครับ สุนัขที่เลี้ยงที่บ้านพันธ์ุ ไซบีเรียน ฮัสกี้ มีอาการจามเป็นละอองเลือดออกมา มากบ้างน้อยบ้าง พึึ่งมาเป็นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้เปิดแอร์ และเลี้ยงแบบให้เดินเข้าออกบ้านตามปกติ ไม่ทราบว่าอาการโดยคร่าวจัดอยู่ในโรคประเภทใด และมีผลต่อคนที่อยู่อาศัยหรือเปล่าครับ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top