Kat

ผลการค้นหา "น้องหมาอายุ2เดือน มีถ่ายเหลวและมีพยาธิออกมามาก ผ่านไปครึ่งวันมีการถ่ายออกมามีเลือดปนมาด่วย ควรทำอย่างไรดีครับ ถ้าไปพบหมอระยะทางไกลมากครับ เลยจะพาไปอีกวันครับ"

ถามเมื่อ 14 ก.พ. 2563 6
ผลการค้นหา "น้องหมาอายุ2เดือน มีถ่ายเหลวและมีพยาธิออกมามาก ผ่านไปครึ่งวันมีการถ่ายออกมามีเลือดปนมาด่วย ควรทำอย่างไรดีครับ ถ้าไปพบหมอระยะทางไกลมากครับ เลยจะพาไปอีกวันครับ"

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top