ภัทรพล

ปลาพึ่งลงมาใหม่จะเป็นแบบนี้มั้ยครับ

ถามเมื่อ 16 มี.ค. 2563 492
ปลาพึ่งลงมาใหม่จะเป็นแบบนี้มั้ยครับ พึ่งลงปลาการตูนลายนี้1คู่ไปวันแรกไม่กินอาหารเลย
วันที่2ก็ไม่กินแต่มาหลบตรงแถวหินเป็นแค่ตัวเดียวครับอาการแบบนี้เขาตื่นตู้มั้ยครับ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top