Nisarat

กระต่ายกินใบโกสนเข้าไป 3-4 ใบ เป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างไร

ถามเมื่อ 19 ม.ค. 2563 3
กระต่ายกินใบโกสนเข้าไป 3-4 ใบ เป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างไร

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top