พชรพล

ได้รับกระต่ายมาจากน้องสาว 1 ตัวแต่น้องมีอาการขาแปรมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างครับ

ถามเมื่อ 21 ม.ค. 2563 4
น้องกระต่ายขาหลังสองข้างเหยียดตรง ลักษณะการเดินเหมือนคานไม่กระโดด 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top