Arr

น้องมีอาการชักแล้วร้องเสียงดัง มีไข้ แต่ท้องน้องเหมือนพองขึ้น แล้วชักหลายรอบมีอึและฉี่แตก หายใจเบา นอนนิ่ง

ถามเมื่อ 21 ม.ค. 2563 7
น้องมีอาการชักแล้วร้องเสียงดัง มีไข้ แต่ท้องน้องเหมือนพองขึ้น แล้วชักหลายรอบมีอึและฉี่แตก หายใจเบา นอนนิ่ง มีอาการชัก
ร้องเสียงดัง
อึและฉี่แตก 
หายใจเบา
มีไข้ 
หาหมอแถวบ้านบอกไม่ทราบสาเหตุ ฉีดยาลดไข้อละฆ่าเชื้อให้
ร้องยังไม่ถึง2เดือนค่ะ ตอนนี้ไม่ดีขึ้น

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top