Ragsika

น้องเป็นอะไรคะ

ถามเมื่อ 7 มี.ค. 2563 172
น้องเป็นอะไรคะ น้องไม่ซึมร่าเริง แต่บ้างครั้งก็กัดฟันค่ะ อึปกติ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top