โรคหัวใจ Hot Hit ในน้องหมา

16 มิ.ย. 2560 17742

บ่อยครั้งที่จะได้รับคําถามจากเจ้าของสุนัข หรือได้เห็นท่าทางแสดงอาการแปลกใจ ว่าสุนัขเป็นโรคหัวใจได้เหมือนคนจริงหรือ แล้วสุนัขที่ป่วยจะมีอาการเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่ จริงๆแล้วสุนัขสามารถเป็นโรคหัวใจได้เช่นเดียวกับในคน โดยสามารถเป็นได้ทั้งความผิดปกติแต่กําเนิดและเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายหลังกําเนิด

                        ในกรณีของลูกสุนัขที่มีความผิดปกติของหัวใจมาแต่กําเนิด อาจแสดงอาการป่วยคล้ายกับลูกสุนัขที่มีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ คืออาจมีอาการ หอบ หายใจลําบาก ไอ เนื่องจากมีภาวะน้ําท่วมปอดเกิดขึ้น โดยมากแล้วเจ้าของจึงมักเข้าใจว่าลูกสุนัขเป็นหวัด บางครั้งความผิดปกติดังกล่าวอาจได้รับการตรวจเจอโดยบังเอิญโดยสัตวแพทย์เมื่อสุนัขเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนอกจากอาการดังกล่าว ลูกสุนัขอาจมีอาการเป็นลม หรือเหงือกและลิ้นอาจมีสีม่วงคล้ำ โดยเฉพาะภายหลังจากทํากิจกรรมหรือวิ่งเล่น บางตัวที่มีความผิดปกติค่อนข้างมากอาจมีอาการเป็นลม หรืออาจโตช้ากว่าลูกสุนัขตัวอื่นๆ ในครอกเดียวกัน ด้วยเหตุนี้หากพบว่าลูกสุนัขมีอาการดังที่กล่าวไปแล้ว ควรรีบพาลูกสุนัขไปพบสัตวแพทย์โดยด่วน เนื่องจากลูกสุนัขที่มีปัญหาความผิดปกติของหัวใจแต่กําเนิดมีโอกาสเสียชีวิตได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหากไม่ได้รับการรักษา


ขอบคุณภาพจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

                          ส่วนความผิดปกติหรือโรคหัวใจที่เป็นภายหลังกําเนิด มักพบในสุนัขที่มีอายุค่อนข้างมากแล้ว โรคหัวใจภายหลังกําเนิดที่พบได้มากในสุนัขอาจแตกต่างจากในคนเนื่องจากโรคหัวใจที่พบได้มากที่สุดในคน มักเกี่ยวเนื่องกับปัญหาหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตันและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน     ในสุนัขโรคหัวใจที่พบได้มากที่สุดคือ "โรคลิ้นหัวใจเสื่อม" หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "โรคลิ้นหัวใจรั่ว" โรคนี้พบได้มากในสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น พุดเดิ้ล ชิวาวา ชิสุ มินิเอเจอร์ พินเชอร์ ปอมเมอเรเนียน ปักกิ่ง และสุนัขพันธุ์ผสมทั่วไป 


ซึ่งเป็นกลุ่มสุนัขที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงกันมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองในประเทศไทย

                 สุนัขที่มีปัญหาลิ้นหัวใจเสื่อมที่กั้นหัวใจห้องบนและล่างซ้าย มักจะแสดงอาการ หอบ หายใจลําบาก และอาการไอ เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวและน้ําท่วมปอด ส่วนถ้ามีการเสื่อมของลิ้นที่กั้นหัวใจห้องบนและล่างขวา มักจะมีอาการท้องมาน ช่องท้องขยายใหญ่ เนื่องจากมีการสะสมของของเหลวในช่องท้อง สุนัขบางตัวอาจมีอาการเป็นลม ไม่มีแรง

โรคที่สองที่สามารถพบได้บ่อยโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ บ็อกเซอร์ โดเบอร์แมน พินเชอร์ เยอรมันเชพเพิด 


คือ "โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงร่วมกับการขยายใหญ่ของห้องหัวใจ" หรือ "โรคไดเลตเตดคาร์ดิโอไมโอพาที (dilated cardiomyopathy)"

 สุนัขที่เป็นโรคนี้มักมีอาการ เหนื่อยง่าย ทนต่อการออกกําลังกายได้น้อย บางตัวอาจมีอาการเป็นลม หรือขาไม่มีแรง หากเข้าสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว สุนัขอาจมีอาการ ไอ หอบ หายใจลําบาก หรือท้องมาน ร่วมด้วย             ขอบคุณภาพจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

ผศ.สพ.ญ. ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

ระดับปริญญาโท และเอก สาขา Clinical Sciences จาก Colorado State University, USA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)
Top