พยาธิหนอนหัวใจ สามารถป้องกันได้นะ

14 มิ.ย. 2560 5935


"โรคพยาธิหนอนหัวใจ" 
อีกหนึ่งโรคหัวใจที่พบบ่อย 

เกิดจากการที่สุนัขโดนยุงที่มีตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจกัด จากนั้นตัวอ่อนของพยาธิ จะเจริญไปเป็นตัวแก่อาศัย อยู่ภายในหัวใจด้านขวาและหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ปอด ซึ่งจะมีผลทําให้สุนัขแสดงอาการป่วย ได้แก่ อาการไอ เนื่องจากภาวะปอดอักเสบ หรือ เกิดภาวะท้องมาน เนื่องจากหัวใจด้านขวาล้มเหลวจากการมีพยาธิอุดตันอยู่ภายในห้องหัวใจ

 

ไอ                                                           ท้องมาน

  วิธีการตรวจโรคพยาธิหนอนหัวใจ สามารถทําได้โดยง่าย โดยการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาตัวอ่อนพยาธิในกระแสเลือด [hw-4.jpg] หรือการใช้ชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบหาแอนติเจนของพยาธิตัวเต็มวัย [hw-5.jpg] ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถรอฟังผลได้ในวันที่ทําการตรวจได้เลย 

  

ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิในกระแสเลือด           ชุดทดสอบหาแอนติเจน

  ส่วนการรักษาพยาธิหนอนหัวใจสามารถทําได้โดยการฉีดยาฆ่าตัวแก่พยาธิ แต่อย่างไรก็ตามต้องดูความพร้อมของตัวสุนัขเองด้วย โรคพยาธิหนอนหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยง่าย โดยการใช้ยาป้องกันการติดพยาธิหนอนหัวใจ ซึ่งมีทั้งรูปแบบ ยากิน ยาฉีด และยาหยดหลัง สุนัขทุกตัวจึงควรได้รับการป้องกันการติดพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อป้องกันการติดพยาธิซึ่งอาจทําให้เกิดโรคหัวใจรุนแรง จนอาจทําให้เสียชีวิตได้

กินยา                               ฉีดยา                                  หยดหลัง


ขอบคุณรูปภาพจาก หน่วยพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สพ.ญ. ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

ระดับปริญญาโท และเอก สาขา Clinical Sciences จาก Colorado State University, USA
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)
Top