Narissara

น้องหมามีอาการซึม ตัวสั่น ขาหลังไม่สามารถลุกได้

ถามเมื่อ 6 พ.ย. 2562 50
น้องมามีอาการซึม แต่รับประทานอาหารปกติ ขาหลังไม่สามารถที่จะลุกได้เหมือนไม่มีแรง และปัสสวะกับอุจระก็บเรี่ยราดตรงที่นอน แต่น้องก็เหมือนอยากเล่นกับเราแต่น้องก็ไม่มีแรงที่ลุก คืออยากรู้ว่าน้องหมาเป็นอะไรแล้วเราจะรักษายังไงดีค่ะ?

ความคิดเห็น

อาจารย์หมอซัน
อ.น.สพ. ถิรวุฒิ คงตาทราย
DVM
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากอาการที่เล่ามานั้นมีโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ครับ สุนัขควรต้องได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุของโรคครับ หลังจากที่รู้สาเหตุของโรคแล้ว การรักษาที่ตรงตามกับโรคจึงตามมาครับ

ข้อแนะนำคือควรพาสุนัขไปตรวจกับสัตวแพทย์โดยเร็วครับ

0 ให้คะแนนสำหรับคำตอบนี้
Pages : 1

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top