Te

ลูกสุนัขมีอาการบวมตุ่ยใต้คางครับเป็นเหมือนถุงน้ำและบริเวรตามีแผลเลือดผสมหนองไหลติดอยู่อยากทราบว่าเป็นโรคหรืออาจจะโดนสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยครับ

ถามเมื่อ 2 ธ.ค. 2562 9
ลูกสุนัขมีอาการบวมตุ่ยใต้คางครับเป็นเหมือนถุงน้ำและบริเวรตามีแผลเลือดผสมหนองไหลติดอยู่อยากทราบว่าเป็นโรคหรืออาจจะโดนสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยครับ ลูกสุนัขมีอาการบวมตุ่ยใต้คางครับเป็นเหมือนถุงน้ำและบริเวรตามีแผลเลือดผสมหนองไหลติดอยู่อยากทราบว่าเป็นโรคหรืออาจจะโดนสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยครับ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top