zkq

ขอคำแนะนำเรื่องอาหารสุนัขสำหรับสุนัขที่แพ้อาหารจำพวกเนื้อหมู เนื้อไก่

ถามเมื่อ 22 มี.ค. 2560 2419
ขอคำแนะนำเรื่องอาหารสุนัขสำหรับสุนัขที่แพ้อาหารจำพวกเนื้อหมู เนื้อไก่ น้องหมา อายุประมาณ 4 ปี เนื่องจากน้องหมาเป็นโรคแพ้อาหารจำพวกโปรตีนครับ ผมจึงต้องดูแลเรื่องการกินของน้องเป็นพิเศษ ไม่ทราบว่าจะมีผลิตภัณฑ์อาหารใดที่จะทดแทนโปรตีน หรืออาหารที่ไม่ใช่ จำพวกเนื้อหมู เนื้อไก่ หรือไม่ครับ

ความคิดเห็น

อาจารย์หมอเส
อ.น.สพ. เสลภูมิ ไพเราะ
DVM
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในน้องหมาที่ได้รับการตรวจยืนยันว่ามีปัญหาการแพ้ต่อโปรตีนเฉพาะอย่างนั้น แนวทางในการจัดการที่สามารถทำได้คือ การพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานโปรตีนชนิดดังกล่าว และเลือกใช้โปรตีนจากแหล่งอื่นมาทดแทน เช่น หากตรวจยืนยันแล้วว่าแพ้เนื้อไก่ ก็อาจเลือกใช้โปรตีนจากเนื้อปลา, เนื้อแกะ หรือไข่ ฯลฯ ทดแทน

ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ ในบางครั้ง โปรตีนที่เป็นแหล่งของการแพ้อาจจะไม่ได้มาจากอาหารมื้อหลักเพียงอย่างเดียว แต่อาจแอบแฝงมาในรูปขององค์ประกอบในขนมขบเคี้ยว หรืออาหารเสริมบางชนิดได้อีกด้วย ดังนั้น หากจะมีการเลือกขนมขบเคี้ยวหรืออาหารเสริมให้กับสุนัขที่มีปัญหาการแพ้อาหาร ก็ควรมีการพิจารณาองค์ประกอบของวัตถุดิบอย่างละเอียดทุกครั้ง

สำหรับในกลุ่มที่มีปัญหาการแพ้ต่อโปรตีนหลายอย่าง และไม่สามารถหาทางเลือกจากแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนได้ ก็อาจพิจารณาเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปชนิดที่พัฒนามาสำหรับกลุ่มที่มีอาการแพ้ต่อโปรตีนโดยตรง โดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนรูปโครงสร้างของโปรตีนไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ต้องมีการเลือกใช้แหล่งโปรตีนทดแทน หรือเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปที่ีมีการเปลี่ยนรูปโครงสร้างของโปรตีน  แนะนำว่าควรมีการปรึกษาหารือร่วมกับคุณหมอด้วยทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเลือกอย่างเหมาะสม และมีระดับพลังงานและคุณค่าของอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพโดยรวมของน้องหมาของเรานั่นเองครับ

0 ให้คะแนนสำหรับคำตอบนี้
Pages : 1

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)

Top